Promocija filma ''Pucanj u dušu'' u Donjem Vakufu, Bugojnu, Travniku i Turbetu (22.01.2016. - 23.01.2006.)

pucanjudusuvakufbugojno