IFTAR na naš - bosanski način... / Iftar - Our bosnian way...

Veliki dio nas, prilikom iftara, kako to naš stariji narod kaže: ''Nema kimeta''. Uvijek nekako na kraju konstatujemo: ''Pa moglo se je i manje pojesti...''

Koliko manje? Često puta upola manje... o čemu govori i ovaj video uradak.

(Exitmediafilm.com)iftarnabosanskinacinn

Watch the english version here