Kratki film: Na pravdi Boga / Short Film: On the justice of God

U posljednje vrijeme protestom djece iz Konjević Polja aktueliziran je problem diskriminacije i asimilacije bošnjačke i hrvatske djece u Republici Srpskoj. Iako im Ustav i zakoni garantuju elementarna prava na maternji jezik, kulturu i historiju, ona se ipak u manjem entitetu flagrantno krše. Ovaj kratki film ima za cilj skretanje pažnje na ovaj problem za čije rješavanje očigledno ne postoji dovoljno političke volje.

(Exitmediafilm.com)napravdiboga

Watch the english version here