Promotivni spot: Sultan Cola...

Dah orijenta... Sultan Cola sa dodatkom od 5% čorokota. Halal certificirani sastojci. Uskoro i u Vašim marketima...

Exitmediafilm.com

sultancola1