SPOT: Mali ljudi velikih srca / Little people with big hearts

Onaj ko je nekada davno rekao da odrasli mogu mnogo toga naučiti od naših najmlađih, zasigurno nije pogriješio...

(Exitmediafilm.com)

Watch the english version here