SPOT: Ne zaboravi svoj dug... / Glöm inte din skuld

Posljednji Božiji poslanik, Muhammed a.s., je rekao: ''Svako jutro na svaki vaš zglob se daje sadaka! Svaki tesbih je sadaka, svako el-hamdu lillahi je sadaka, svako la ilahe illellah je sadaka, svaki tekbir je sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od pokuđenog je sadaka, a sve to zamjenjuju dva rekata duha namaza. (Muslim)

(Exitmediafilm.com)

Watch the swedish version here