Kratki film: Majka sa jednim okom / Short Film: Mother with one eye

Zahvaljujemo se Nezimu ef. Haliloviću Muderris-u koji nam je dao ideju da ovu divnu, ali dirljivu priču ekraniziramo.

(Exitmediafilm.com)

Watch the english version here

Watch the swedish version here