Kratki film: Na pravdi Boga / Short Film: On the justice of God

U posljednje vrijeme protestom djece iz Konjević Polja aktueliziran je problem diskriminacije i asimilacije bošnjačke i hrvatske djece u Republici Srpskoj. Iako im Ustav i zakoni garantuju elementarna prava na maternji jezik, kulturu i historiju, ona se ipak u manjem entitetu flagrantno krše. Ovaj kratki film ima za cilj skretanje pažnje na ovaj problem za čije rješavanje očigledno ne postoji dovoljno političke volje.

(Exitmediafilm.com)napravdiboga

Watch the english version here

Welcome to ladbrokes bonus codes information.