Džemat Kalibunar - svijetli primjer...

Džemat Kalibunar je jedan od svijetlih primjera džemata u pravom smislu te riječi. Aktivizam u ovom džematu je obuhvatio gotovo sve sfere ljudskog život. Ovdje se Islam živi...

(Exitmediafilm.com)