SPOT: Mali ljudi velikih srca / Little people with big hearts

Onaj ko je nekada davno rekao da odrasli mogu mnogo toga naučiti od naših najmlađih, zasigurno nije pogriješio...

(Exitmediafilm.com)

Watch the english version here

Welcome to ladbrokes bonus codes information.