SPOT: ''RETROSPEKTIVA - Popis stanovištva 2013.''

''RETROSPEKTIVA - Popis stanovištva 2013.'' je spot koji govori o Popisu stanovništva 2013, akcentirajući stanje i odnos naspram Bošnjaka u bivšoj JNA.