NAJAVA: Promocija filma ''Operacija Vlašić" u Novom Travniku, Turbetu, Karauli (20.05.2022. god.)

Operaca Vlasic plakat turbe

Operaca Vlasic plakat

Operaca Vlasic plakat Novi Travnik